Quizvragen wiskunde en raadsels

Hier vind je een overzicht van quizvragen in de categorie wiskunde en raadsels

Alle quizvragen werden ingevoerd door de gebruikers van de online quiz tool Quiz Maken.
Overzicht van alle quizvragen

Waar komt de term cc van? 

Wat bedoelen we met volume? 

Welke volumematen kan je nog? 

Welke zijn de inhoudsmaten? 

Hoeveel is 3 + 3?

Hoeveel is 2 + 2?

In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak. De slak wil naar boven en begint te klimmen. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?

 

 

1 366+1634

14+5=

wat is de formule voor de tangens van hoek A?

tangens hoek A = overstaande rechthoekzijde delen door .......

Als in een rechthoekige driehoek de ene hoek 40 graden is hoeveel graden is dan de andere hoek?

Hoe reken je met de stelling van Pythagoras de schuine zijde (c) uit als a de overstaande rechthoekzijde is en b de aanliggende rechthoekzijde?

1 x 1 =

Hoe oud is de leerkracht die nu in de klas staat?

Bepaal alle hoekgrootten van cosα = 0,7 in het interval ]-180°,180°] op 1° nauwkeurig. 

Wat krijg je als je de volgende uitrdukking vereenvoudigt?

(tan²α) - (1/cos²α)

tan²α + 1 =

In de antwoorden staat alpha natuurlijk voor α. 

Bereken de hellingshoek van de rechte met vergelijking y = -2x + 7.

Waar of niet waar? De beeldpunten van tegengestelde hoeken liggen symmetrisch tegenover de x-as.

-100° heeft een

De hoek 720° hoort tot

Twee hoeken waarvan de som gelijk is aan 90° zijn ... hoeken.

De cosinus van -230° is gelijk aan -cos(-50°). Dit komt omdat het ... hoeken zijn. (Tip: boek vanaf p 36)

Hoe heet het achterwerk van een kip? 

Een boer gaat met zijn paard zijn land omploegen.

Het stuk land is 150 meter lang.

Om 3 meter af te leggen zet het paard 4 stappen.

Hoeveel stappen laat het paard dan in één baan achter?

 

Tussen twee hoogspanningsmasten hangt een elektriciteitskabel met een lengte van 60 meter. De kabel is vastgemaakt op een hoogte van 50 meter. In het midden hangt de kabel 20 meter van de grond. Hoever staan de hoogspanningsmaten uit elkaar?

Zoek de middelevenredige tussen -3 en -27

Gegeven: y= - x2 +3

Bereken y voor x = 5

Bereken -72

Bereken √25