Quizvragen school en educatief

Hier vind je een overzicht van quizvragen in de categorie school en educatief

Alle quizvragen werden ingevoerd door de gebruikers van de online quiz tool Quiz Maken.
Overzicht van alle quizvragen

Wanner ik plamuuur maak doe ik eerst:

Geef een voorbeeld van een pintmiddel.

Wat is een bindmiddel?

Welke drie belangrijke bestanddelen zitten in verf?

De vier seizoenen

Les quatre seasons

de winter

l' hiver

de herfst

l'automne

de lente

le printemps

de zomer

l' été

Il y a des orages

Il y a du brouillard

Il gèle

Il fait mauvais

Il y a du vent

Il y a des nuages

Il neige

Il pleut

Il y a du soleil

Il fait chaud

Il fait beau

Er zijn onweersbuien

Het is mistig

Het vriest

Het is slecht

Er is wind

Er zijn wolken

Het sneeuwt

Het regent

Er is zon

Het is warm

Het is mooi

Wat is abstract nadenken?

blablalba

testvraag 

hoe oud ben ik

 

Een slachtoffer komt aan op spoed na een verkrachting, ze heeft een vaginale ruptuur die gehecht moet worden. Welke handeling ga je stellen?:

Een natte slip met mogelijks sporen van sperma bewaar je best in:

Een patiënt op uw afdeling geeft aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld in het verleden:

Iemand in je vriendenkring werd slachtoffer van seksueel geweld. Hoe kan ze zich aanmelden in een ZSG?:

Het dwarsgewelf bestaat uit metatarsaalkoppen die spreiden en afvlakken bij steun.

Maar een te grote afvlakking zorgt voor : ................., en dit geeft pijn thv de metatarsaalkoppen als gevolg van een te hoge druk

het mediale lengtegewelf bestaat uit 5 beenderen:

soms ze op

geef de namen van de 3 gewelven van de voet:

- ........ gewelf (AC)

- ............ gewelf (BC)

- .......... gewelf (AB)

geef de namen van de drie steunpunten die de voet dragen bij overbelasting:

- ........

- ...........

- ........

 

het art. ................ prox en distaal, het art. ................... en het art. ............. zijn gewrichten uit het voet- en enkelcomplex

de eerste van de drie bewegingsassen van het enkel-voet complex loopt door:

.......... ......... en zorgt voor ....... en .......... flexie

de tweede loopt in de .......... van het onderbeen en geeft .......... en .........

de derde loopt in de .......... van de ............ en geeft .......... en ...........

 

Vul aan:

de deelnemende articulatio's voor het enkel-en voetcomplex zijn: (6)

- proximaal en distaal tibiofibulair gewricht

- art. talocruralis

- art. 

- ...... -lijn

- ..... - lijn

- ........ gewrichten

Welke 4 spieren zijn verantwoordelijk voor flexie in het tibiofemoraal gewricht?

 

beschrijf de flexie-extensie bewegingsuitslag van het art. tibiofemoralis:

- ...... naar dorsaal

- ....... naar ventraal

Bij endo en exorotatie vindt een ..... of .... beweging plaats

-..... en

-......

zorgen voor compressie van het posterieure kraakbeen op de patella

closed pack position van het art.tibiofemoralis gebeurt in:

-....... extensie en

-.....exorotatie

Het art. tibiofemoralis heeft mobiliteit in ...... vlak(ken) en rond ...as(sen)

actieve stabilisatie van de patellae gebeurt door de 4 quadricepsbundels:

tip: vastus

passieve stabilisatie van de pattellae gebeurt door :

- lig. .......

- lig. ...... laterale en mediale

-tractus ...... (lat)

het kniegewricht heeft 3 compartimenten:

 

functies van de menisci:

- opheffen van.......

- vergroten ..... = betere verdeling van ..... oppervlakken

- betere ....... van het gewricht

- samen met ......... controleren zij de ...... = functionele eenheid met ........

het tibiaplateau vertoont een zeer grote

Door de vorm van de condyli van de femur gebeurt tijdens een ....... beweging een ..... van de ..... tov de ......

De condyli van het articulatio tibiofemoralis zijn:

-....

- ze promineren naar .....

- worden gescheiden door een .......... .........

- ze divergeren naar ..... en ......

en ze zijn niet gelijk van ........ en ..........

welke 3 spieren nemen deel aan de abductie van het art. coxae?

 

welke 2 spieren nemen deel aan flexie van het art. coxae?

ze zijn beiden onderdeel van de ....

Abductie van het art. coxae 

= ...... naar ....,.... en ....

+ ..... naar ......, ....... en ........

Door de .............. van de gewrichtskom van de heup hebben we bijna steeds de ......... bewegingscomponenten:

-

-

-

+

-

 

Door het bewegen van het ......... caput tov van het ........ acetabulum, krijgen we in het heupgewricht steeds .....; .....; en ......rotaties

Hellingshoeken collum femoris:

-hoek collum-femurschachts = ....° en indien groter is het een coxa .......

- hoek collum- frontaal vlak: ....° tot ....° en indien groter is er een grotere kans op ...... .....

het ART. COXAE is een .......-gewricht met een .......caput en een concaaf ..........

HEUP:

- het ........ femoris in het art. ......... wordt voor meer dan de helft omsloten door het ........

Benoem de 2 belangrijkste lengtebogen van de hand!

boog van de........... (OV3)

boog van de ...........(OV2)

Benoem de vereisten voor een vlakke hand:

Bespreek de 5 onderdelen in de bouw van de totale hand:

- .... hand

-.......bogen = de ....... en de .......boog

- ..........bogen

-.......bogen

-.........goot

OSTEOKINEMATICA IP-gewricht hand:

- flexie = ..... °

- extensie = ......°

- flexie komt voor in combinatie met ....... en extensie in combo met ..................

Bespreek:

MCP duim: ARTROKINEMATICA:

- 5 bewegingen: 

- flexie= .......... naar ........

- extensie = ....... naar dorsaal

- abductie = ...... naar ....

- adductie = ......... naar mediaal

- Rotatie = .........

MCP duim:

combinaties van verschillende bewegingen zijn zeer frequent MBT .......

MCP duim: 

is een ....gewricht  met een ........ MC en een ..... basisfalanx

osteokinematica van duim:

ab- en adductie:

- abductie: ........ naar palmair tot hoek van 65° met ......

- adductie: ..... naar sorsaal tot parallel met ..........

de CPP van IP-gewricht komt voor in .................

de PIP en DIP zijn belangrijk voor de ....... tussen ...... en ..........

vul in!:

flexie IP gaat gepaard met enige ........

vul in: 

...... as voor digitori III, IV, V loopt van .........proximaal naar ......... distaal ipv zuiver ..........

Benoem 5 belangrijke gewrichten uit het pols handcomplex:

Benoem de drie spieren die betrokken zijn bij flexie in de elleboog

Bespreek de artrokinematica van PRONATIE in het ellebooggewricht:

 

- humero-radiaal = .......... beweging

- prox. radio-ulnair: rol naar ......... met schuif naar ........

- distaal radio-ulnair: schommel glij van ....... rond .....

rol - schuifbewegingen gebeuren altijd in .......... richting(en)

schommel-glij bewegingen komen ALTIJD voor wanneer .... beweegt tov ....

bespreek de artrkinematica van flexie in de elleboog

waarom is suppinatie zo belanrgijk bij het hateren van een lepel?

uit welke vier onderdelen bestaat het intra- articulair glijsysteem in de elleboog?

Benoem de drie gewrichten uit de elleboog

Waar of niet waar?

Beweging is een vorm van energie.

Welke spieren zorgen voor scapulastabiliteit?

Welke 3 spieren zijn betrokken bij de ABDUCTIE van het schoudergewricht?

bespreek de gewrichtsoppervlakken van de art. humeri + 5 soorten bewegingsuitslag 

elevatie in het ST-gewricht = elevatie in het....-gewricht + mediale rotatie in het ....-gewricht

De pro- en retractie (interne en externe rotatie) van het AC gewricht gebeurt om de......as en in het .....vlak

welke zijn de bewegingen in het scapula-thoracaal gewricht?

bij shoulder inpignment is er sprake van gebrek aan .....

suprahumeraal gewricht:

welke termen beschrijven de inpignement problematiek?

Bespreek: de closed pack position (CPP) van het art. humeri is eigenlijk een....

besoreek de 5 bewegingen van het art. humeri

het scapulocostaal glijvlak vormt de verbinding tussen de..... en de .....

het mediale uiteinde van de clavicula bestaat uit een ..... gewricht?

ruptuur of overrekking leidt tot hoogstand clavicula of 'pianotoetsteken' bij welk gewricht?

het scapulothoracaal systeem bestaat uit:

Art. suprahumeralis heeft kenmerken van een ...... gewricht

Welk manchet helpt jet kapsel van het schoudergewricht en ligamenten bij stabilisatie?

Het kapsel van het schoudergewricht is versterkt door een ligament. Welk ligament en welk deel ontbreekt soms? Wat kan hierdoor veroorzaakt worden?

welke onderstaande antwoorden zijn ossale eigenschappen van het schoudergewricht

geef de 3 primaire gewrichten van het scapulothoracaal systeem

uit welke gewrichten bestaat het glenohumeraal systeem? (3 antwoorden juist)

Benoem de twee grote systemen van het schoudergewricht

2. Wie is de eerste minister van België?

Waardoor worden vliegen sterk aangetrokken?

Welke paddenstoel ziet er mooi uit, maar is erg giftig?

Gebruik je determinatietabel. Welke paddenstoel zie je hier?

Een paddenstoel plant zichzelf voort met ... 

10. Welk automerk is het enige dat ooit door België geproduceerd werd?

9. Kennen jullie de naam van de tankstations van de Colruyt groep? Het is sinds 2007 een aparte entiteit. Het bedrijf met hoofdzetel in Sint-Pieters-Leeuw.

8. Op 6 november 2014 raakte bekend dat Marc Coucke zijn bedrijf Omega Pharma van de hand deed voor een som van 3,6 miljard euro en dit aan een Amerikaans bedrijf. Maar hoe heet dat bedrijf nu ook al weer?

7. Wie is op dit moment de voorzitter van de Europese Commissie?

6. Op 15 februari 2017 werd in het Europees Parlement een omstreden vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie met een meerderheid goedgekeurd. Het belangrijkste doel van dit vrijhandelsakkoord is om de handel met Canada goedkoper en makkelijker te maken. Hoe heet dit vrijhandelsverdrag?

5. Wat is de naam van de uit Amerika overgewaaide dag waarop traditiegetrouw de kerstaankopen beginnen? Dit is de dag na Thanksgiving.

4. Waarvoor staat de afkorting ECB?

3. Met welke munt wordt er in Kroatië betaald?

1. Hoeveel landen telt de EU? Let op, de Brexit is nog niet uitgevoerd!

10. Welk automerk is het enige dat ooit door België geproduceerd werd?

9. Kennen jullie de naam van de tankstations van de Colruyt groep? Het is sinds 2007 een aparte entiteit. Het bedrijf met hoofdzetel in Sint-Pieters-Leeuw.

8. Op 6 november 2014 raakte bekend dat Marc Coucke zijn bedrijf Omega Pharma van de hand deed voor een som van 3,6 miljard euro en dit aan een Amerikaans bedrijf. Maar hoe heet dat bedrijf nu ook al weer?

7. Wie is op dit moment de voorzitter van de Europese Commissie?

6. Op 15 februari 2017 werd in het Europees Parlement een omstreden vrijhandelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie met een meerderheid goedgekeurd. Het belangrijkste doel van dit vrijhandelsakkoord is om de handel met Canada goedkoper en makkelijker te maken. Hoe heet dit vrijhandelsverdrag?

5. Wat is de naam van de uit Amerika overgewaaide dag waarop traditiegetrouw de kerstaankopen beginnen? Dit is de dag na Thanksgiving.

4. Waarvoor staat de afkorting ECB?

3. Met welke munt wordt er in Kroatië betaald?

2. Hoeveel landen telt de EU? Let op, de Brexit is nog niet uitgevoerd!

1. Wie is de eerste minister van België?

Welk vak heb je 2 uurtjes per week? (in het eerste jaar)

A) Wiskunde

B) Nederlands

C) Muzikale opvoeding (=MO)

Hoeveel klassen telt onze school dit jaar?

A) 92

B) 117

C) 106

Welk online leerplatform gebruikt  onze school?

A) Bingel

B) Blackboard

C) Smartschool

Welke activiteit wordt niet door door de leerlingenraad georganiseerd?

A) theaterspeeldag

B) Sinterklaasactie

C) Quiz

Hoe heet ons jaarlijks schoolfeest?

A) schoolfeest

B) Paradeskeskermis

C) Lierse kermis

Vul de slogan van onze school aan:

Zorg om leren en ....

A) leven

B) beleven

C) overleven


 

Welke taal krijg je niet in het eerste middelbaar?

A) Frans

B) Duits

C) Engels

Welke reis organiseert onze school elk jaar in de paasvakantie?

A) Skikamp

B) Survivalkamp

C) Sportkamp

 

Welke richting kan je niet volgen op onze school?

A) STEM

B) Latijn

C) Houtbewerking

Vul de slogan van de leerlingenraad aan:

Makkelijker kunnen we het niet maken. Wel ......

A) leuker!

B) aangenamer!

C) plezanter!

Hoe zegt men de zwarte piet in het Frans?  ( ZONDER HOOFDLETTERS!!)

 

Reken uit: De vierkantswortel van 196

Welk zijstraatje ligt het dichtste bij de school van An-Sofie (JVR)?

Wat zijn synoniemen van auto? Duid ze aan. :))

Welke onderbeenspieren zijn dorsaalflexoren van de voet?

Welke spier insereert (hecht) aan de voorste scheenbeenknobbel?

What is the Average global water footprint  from

1 egg?

What is the Average global water footprint  from

1 hamburger?

What is the Average global water footprint  from

1 kilo of chicken?

What is the Average global water footprint  from

1 kilo of chees

Mogen de meisjes hier midden op straat lopen?

wat betekent IKEA

waarom heeft sinterklaas zijn baard

wat staat op het graf van een computer

hoe gaat het?

Hoeveel dagen zitter er in 1 jaar?

Juist of niet juist? Mensen die meer verjaren, leven langer.

Vandaag is het vrijdag 19 mei. Welke datum is het 4 dagen later?

In welk seizoen kan in een sneeuwman maken?

Jasper is geboren in het jaar 2007. Axel is 4 jaar jonger. In welk jaar is Axel geboren?

Hoe heet de eerste maand van de grote vakantie?

Welke maand krijgt een extra dag als het een schrikkeljaar is?

Één jaar telt ... weken.

Een schooljaar begint bij de maand ...

Vandaag is het zondag. Hoeveel keer moet ik slapen voor het woensdag is?

Herfst, winter, lente, ...

Het kalenderjaar begint bij de maand ...

Juffrouw Hilde is geboren op 17-05-1960. In welke maand is dat?

Op 21 maart start de ...

Vandaag is het donderdag. Eergisteren was het ...

We zijn nu in het jaar ...

Juffrouw Kala is geboren in de laatste maand. Welke maand is dat?

In één jaar zijn er ... maanden.

Als het vandaag woensdag is, dan is het overmorgen ...

Hoeveel dagen zijn er in een week?

Verkeersborden plaatsen we in België aan de rechterkant van de rijbaan omdat we in ons land steeds .... rijden in het verkeer

Verkeersbord nummer 17 is 

Verkeersbord nummer 14 is

Verkeersbord nummer 20

Het verkeersbord dat verbiedt om sneller te rijden dan 50 kilometer per uur, heeft nummer ..

Het verkeersbord dat wijst op een gevaar (plaats waar veel overstekende voetgangers passeren) heeft nummer

Wat is het nummer van het verkeersbord dat zegt dat je moet oppassen voor een trein die op een overweg zonder slagbomen rijdt?

Verkeersbord nummer 11 wijst je aan dat

Verkeersbord nummer 10 is

Verkeersbord nummer 9 vind je 

Verkeersbord nummer 8

Verkeersbord nummer 7

Verkeersbord nummer 6

Verkeersbord nummer 5

Verkeersbord nummer 4

Verkeersbord nummer 3 is een

Wat betekent verkeersbord nummer 2?

Kijk naar je overzichtsblad met verkeersborden. Verkeersbord nummer 2 is een

Kijk naar je overzichtsblad met verkeersborden. Verkeersbord nummer 1 is een

Verbodsborden hebben een ... vorm

Verkeersborden plaatsen we NIET langs deze kant van de weg.

Dit woord staat in een speciaal voorrangsbord.

Deze kleur kunnen aanwijzingsborden NIET hebben.

De aanwijzingsborden ...

Het midden van een voorrangsbord heeft deze kleur.

De meeste voorrangsborden hebben een ...

Geef een andere naam voor de voorrangsborden.

Als je een gevaarsbord passeert...

Gevaarsborden worden op ongeveer ... meter afstand van een mogelijk gevaar geplaatst.

Een andere naam voor de gevaarsborden is de ...

Een andere naam voor de verbodsborden is de ...

Deze verkeersborden kunnen een ronde vorm hebben

Gebodsborden hebben altijd een ....

De gebodsborden plaatsen we aan de ... van de weg

Verkeersborden zijn vooral belangrijk voor

De pictogrammen in de gebodsborden hebben

De aanwijzingsborden vertellen je

De gevaarsborden hebben altijd deze vorm

De gevaarsborden ...

De gebodsborden zeggen je ...

waarvoor dient een auto?

wat is een auto

wat is verkeer?

wat is een zebrapad?

wat als er een oma voor u rijdt ?

wat is een bocht in afrika?

wat is sneller?

wat moet je doen als je derrick op straat ziet liggen?

wat zijn de lichten?

wat is een bebouwde kom.

waarvoor dient een rijbewijs.

Het doel van een trappenhuis is om

NC staat voor

Een drukknop is een

Welke planeet staat het dichtst bij de zon?

Hoe vieren ze in De Pelikaan verjaardagen van bewoners?

Wat  doet men in het woonzorgcentrum De Pelikaan in Deurne?

Hoeveel zakgeld krijg je in het dagcentrum Lokeren?

Vanaf welke leeftijd kan je in het dagcentrum Lokeren zakgeld krijgen?

Welke soort begeleidingingen hebben ze in het dagcentrum Lokeren? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe verloopt het beloningssysteem in het dagcentrum Lokeren?

hoeveel dagen/ maanden per jaar mogen de cliënten van de Mozaïek logeren in het dagcentrum?

Wat is enclavewerking?

Hoe noemen de twee groepen van activiteiten in het Dagcentrum de Mozaïek?

Wat is TOKO?

Wat zijn thema- activiteiten?

mövm

dhkhkj

bereken de waarde indexcijfer over 2016  wanneer

jaar             hoeveelheidsindexcijfer                         prijsindexcijfer

2012                     100                                          100

2016                     127.3                                       112.5

bereken de waarde indexcijfer over 2015  wanneer

jaar             hoeveelheidsindexcijfer                         prijsindexcijfer

2012                     100                                          100

2015                     118.2                                        110.7 

bereken de waarde indexcijfer over 2014  wanneer

jaar             hoeveelheidsindexcijfer                         prijsindexcijfer

2012                     100                                          100

2014                      122.7                                       107.1

hoe berekenen we de waarde indexcijfer?

wat is een indexcijfer?

Groene paprika en passievrucht zijn typische geuren van de ...

Karafferen betekent...

Wat is het oxidatiegetal van Nitriet

Als ik onderhoudsgelden ontvang, moet ik altijd een aangifte indienen, zelfs als ik minderjarig ben

Pensioensparen is alleen maar interessant voor mensen die bijna op pensioen gaan

Als er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het loon van een werknemer, moet deze geen aangifte meer indienen.

Mijn grootmoeder woont in een appartment waarvan ik vruchtgebruiker ben. Zelf woon ik in een andere woning waarvan ik volle eigenaar ben.

Als student ben ik niet belastingplichtig en moet ik dus geen aangifte indienen in de personenbelasting

  • geef de 6 denkvormen:

Wat is het beroep van Walter?

In de eerste school waar Lou zit, is ze verliefd, hoe heet deze jongen?

Wat is de naam van de zoon van Capser?

Hoe heet de vriendin van Lou?

Wie bedriegt haar man?

Wie is de vader van Lou?

                                    Plastische Opvoeding

                           In welke jaar is Picasso gestorven?

                                     Muzikale opvoeding

                     Wanneer werd een Geluidsfilm uitgevonden?

Welk jaar zijn we ?

Hoeveel nullen heeft het getal biljard 

Wat betekent espérer

Geef het omgekeerde van seuls (in het Frans)

                                        Frans

                   Wat is het omgekeerde van 'seul'

Wat is een natuurlijk getal?

Zeg de wetenschappelijke naam van lenige Lucy 

noem de 3 elementen van het weer.

Wat krijgen we 1 uur per week ? 

                                   Nederlands

            Hoe vindt je het meewerkend voorwerp?

                                        Geschiedenis

                 Wat is de wetenschappelijke naam voor vurige vicky?

Hoe noemt het lokaal van Nederlands ? 

Hoeveel computers staan er in de les nieuwe media ? 

Hoofdstad van Schotland 

                                  Aarderijkskunde

                     wat is de hoofdstad van Portugal?

Welk huisdier heeft Dimas ?

Van waar komt Liam ? Lachen

Wat is de definite van een trapezium?

 

Wat is de som van de hoeken ik een vierhoek?

Wanneer was dwars door Maldegem ? 

Hoe zoek je het lijdend voorwerp

Wat is de definite van een trapezium?

 

Hoe noemt het handboek van Natuurwetenschappen ? 

Wat wordt er woensdag 11 Mei georganiseerd ? 

Hoe noemde de stagiair van Nieuwe Media ? TIP : MAN .Knipogen

Wat moeten we dinsdag 10 Mei indienen voor PO ? Roepen

Wat betekent bnw?

Wat is in deze zin het zelfstandig naamwoord?

De kinderen houden van zwemmen. 

Wat is in deze zin het lidwoord?

Het  uitnodigende   plein   wordt   omzoomd   door   lage    huisjes.

Waar of niet waar: Bijvoeglijke naamwoorden die aangeven waar iets van gemaakt is,

noemen  we stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden.  

Een zelfstandig naamwoord heeft de volgende kenmerken

Wat zijn lidwoorden?

Wat betekent de afkorting ZWW?

Geef enkele oorzaken van armoede?

twee leerlingen beweren dat neusademhaling gezonder is dan mondademhaling.

Tristan beweert dat dit zo is, omdat bij neusademhaling ziekteverwekkers in de binnenstromende lucht beter worden tegengehouden dan bij mondademhaling. 

elin beweert dat dit zo is, omdat alleen bij neusademhaling de binnenstromende lucht wordt bevochtigd.

wie heeft er gelijk?

Eigen kracht conferentie betekent

De participatiewet is bedoeld om

Een BIG registratie

De wijkverpleegkundige prikt insuline bij de zorgvrager. Dit is

Verantwoorde zorg is

huihoudelijke hulp wordt gefinancierd vanuit:

De Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt onder de verantwoordelijkheid van

Waneer je werkt in een extramurale setting werk je:

hoeveel mm mag de minimale profildiepte zijn van een band?

Bij de intrichting van het winkelinterieur onderscheiden we (2 antwoorden) :

Wat is vloerproducttiviteit

De positie die een winkel inneemt ten opzichte van andere winkels in dezelfde branche, noem je de marktpositie van die winkel. Er kan worden gekozen voor (3 antwoorden):

Wat is branchevervaging?

Wat is Consumptieverwantschap?

Wat is arbeidsproducttiviteit?

Welke 3 methoden zijn er om de verkoop prijs van een artikel te bepalen ? 

Welke 3 methoden zijn er om de verkoop prijs van een artikel te bepalen ? 

Wat is brutowinst?

Wat betekend afloeing?

Wat is complementair artikelen?

Welke 4 kenmerken heeft serviceretailing?

Wat betekend EPO?

Wat betekend potentiele omzet?

Wat is convenince goods?

Wat zijn de 3 kenmerken van low-margeinretailing of low-priceretailling.

Wat is toevloeing?

Wat is assortimentdiepte?

Wat is bevolkingspotenieel?

Welke antwoorden zijn goed (Meerder antwoorden zijn goed)

Het marktinstrument 'prijs' bestaat uit welke drie onderdelen?

 

Wat is breed assortiment?

Wat is assortimenthoogte ?

Wat is een voordeel van elektronisch winkelen?

Welke is waar

1. Een marktdeeldoelstelling richt zich op het verwerven en behouden van een bepaald marktaandeel.

2. een marktdoelstelling richt zich op het verwerven van een bepaald marktaandeel.

Wat is Assortimentlengte?

Wat is elektroninsch winkelen?

Wat is assortimentbreedte?

Door wat worden de grenzen van een verzorgingsgebied bepaalt?

Wat is een verzorgingsgebied?

Een winst marge is dat gedeelte van de prijs dat bestaat uit winst en wordt uitgedrukt in perdentage.

Waar of Niet waar

De hoogte van de prijs is vooral afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf. Noem er 3 

Welke school is de leukste van Brussel?

Wie is de koning van België?

Wat is de marketingmix?

Het winkel interieur kan je onderscheiden in twee dingen. Waarin kun je die verdelen?

Aan de hand van welke criteria neemt een bedrijf de beslissing om bepaalde artikelen in het assortiment te saneren of op te nemen?

Bij zuigkracht wil je de mensen letterlijk naar binnen zuigen.

Welke twee attentiewaarde zijn er?

Wat zijn early adaptors?

Kan de directe winkelomgeving veranderd worden?

Wat zijn innovators?

Wat is kannibalisatie?

Kan de winkelentree consumenten over de drempel trekken?

De winkelpui bestaat uit; kleurstelling, verlichting, belettering, ventilering.

Welke termen worden er gebruikt bij linestretching?

Wat is een slechtere doublure?

Waaruit bestaat het winkelexterieur:

 

1. etalage

2. borden

3. de winkelpui

4. de entree

5. het logo

6. de winkelomgeving

Wat is een betere doublure?

Wat is een doublure?

De eerste confrontatie tussen winkel en consument verloopt via het winkelpand.

Wat is het verschil tussen verdiepen en verbreden?

Welke elementen kun je gebruiken bij het creëren van de huisstijl?

Wat betkent incourant?

Waar hou je rekening mee bij het samenstellen van een assortiment?

wat zijn 3 verschillende soorten van assortimentsuitbreiding?

wat zijn 3 verschillende soorten van assortimentsuitbreiding?

Wat is brandextension?

Bij afroomprijsstrategie wordt het nieuwe product tegen een lage prijs op de markt gebracht.

 

Wat kunnen 4 oorzaken zijn van een dalende omzet van een artikel?

Hoe wordt afroomprijsstrategie ook wel genoemd?

Noem twee prijsstrategieën.

Wat gebeurd er bij linestretching?

Geef een ander woord voor concurrentiegeoriënteerde prijsstelling?

Leg uit wat vraaggeoriënteerde prijsstelling is:

Wat is een andere naam voor kostengeoriënteerde prijsstelling?

Wat zijn laggards?

Wat zijn voorbeelden van grootwinkels- en filiaanbedrijven met serviceretailing?

Welke twee mogelijkheden zijn er om het assortiment aan te passen?

Waar begint de levenscyclus van een artikel?

Wat zijn de doelstellingen van de prijs?

Wat is de levenscyclus van een artikel?

Waar moet je 's morgens langsgaan als je te laat op school toekomt?

Nederlands - Vul aan.

Piet heeft gisteren een brief naar de kerstman ...

Welk vak krijg je NIET in het eerste jaar

Bereken:

5 + 10 x 9

Wat is de afkorting van het Lutgardiscollege?

 

Hoeveel dagen en wanneer mag je werken met

 

  een studentencontract?

 

Vanaf welke leeftijd mag je werken als jobstudent?

Hoeveel is 1 x 1?

Functionele anaylse is de ... stap van het protocol

Specificeren is de ... stap van het protocol.

Dit systeem is een stuk goedkoper dan werken met streepjescodes.

Dit wordt gebruikt om kleding te prijzen.

Deze tag bestaat uit een chip, een antenne en een omhulsel.

Bij elk artikel hoort een code. Bij het afrekenen drukt de kassamedewerker de code in op de kassa en dan op de functietoets. De prijs en het juiste artikel verschijnen op de kassa.

Deze code wordt vooral gebruikt in supermarkten om de prijzen van de artikelen in te scannen.

Dit is moeilijk bij het maken van een cadeautje.

Via radiogolven wordt er een verbinding gemaakt met een leesapparaat. Dat geeft aan hoeveel het artikel kost.

De kassamedewerker moet de codes van buiten leren.

Je schiet een nylonkoordje door de stof.

De code kan bestaan uit enkel cijfers of uit een combinatie van cijfers, letters en leestekens.

Dit wordt ook gebruikt als beveiligingsmaatregel bij diefstal.

Dit is moeilijk verwijderbaar voor klanten.

Hierbij maak je gebruik van een ridderspoor.

Dit wordt vooral gebruikt voor het prijzen van groenten en fruit.

Dit is de benaming voor de opeenvolging van lijnen die een code voorstellen die door de scanner gelezen kan worden.

Dit wordt op het artikel geplakt met een prijstang.

Noem een diversiteit uit de klas.

Noem 3 voorbeelden van diversiteit.

Kunnen we een elektromotor op een andere manier aandrijven?

Waarvoor worden elektromotoren gebruikt?

Wat is een elektromotor?

Hoe wordt een elektromotor in beweging gezet?

De grootste haven ter wereld ligt in

Volgens een oude Antwerpse legende werd de reus Antigoon verslagen door

Ondanks de deuren blijft de kast toch altijd halfgesloten.

 

De bakjes zijn voorzien van een kliksysteem zodat stapelen mogelijk is. Hierin kan men documenten leggen die voor andere personen in het bedrijf bestemd zijn.

Opklapbare legborden zijn voorzien van een opstaande rand en verstelbare horizontale spijl die de folders op hun plaats houdt.

Standaard in de vorm van een molen waar men ordners kan op plaatsen. Deze standaard kan ronddraaien en men kan op deze manier veel ordners plaatsen op weinig plaats.

 

Hierop kan je noteren welke documenten er in de map bewaard worden.

 

De documenten worden met een vrij zware metalen constructie op hun plaats gehouden.

Wat is de meest agressieve vorm van pesten? 

Hoe wordt cyberpesten nog genoemd? 

Wat is een kenmerk van cyberpesten? 

10. Waar wordt een cantus ingericht?

9. Wat is de overheerende kleur op Sint Patrick's Day?

8. Wat wordt er de tiende dag na Pinksteren gevierd?

7. Wat gebruikt je als je knikkert ?

6. Welke sport is een typische Belgische traditie?

5. Wat is een ander woord voor Chinees Nieuwjaar?

4. Wat begint op Aswoensdag?

3. Wie viert het suikerfeest?

2. Wie viert de honderd dagen?

1. Wanneer kleven ze soms een vis op iemand zijn rug?

Wie is de kleinste van de klas ?

Wie is de grootste van de kl as ?

Madrid is de hoofdstad van...

Hoeveel is 768 + 311

Welk woord is fout geschreven?

Wat past niet in het rijtje?

Wat voor een soort dier is een slang?

Wat is de verleden tijd van kopen?

Wat is de verleden tijd van kopen?

Hoeveel is 13 x 4 ?

Hoe heet de Premier van Nederland?

Wat is de hoofdstad van Nederland?

Wat wil het kabinet gaan veranderen aan het personeel in de zorg?

Wat voor soort zorg heeft de groep mensen die in een instelling komen te wonen nodig?

Wie moeten er ook een grotere rol gaan spelen in de zorg voor ouderen?

Tot hoeveel mensen wordt de instellingszorg beperkt?

Wie worden er meer verantwoordelijk voor de hulp die mensen thuis krijgen?

Is het bedoeling dat mensen langer of korter thuis blijven wonen?

Voor wat is het grootste gedeelte van dit geld bedoeld?

Hoeveel geld voor de zorg wordt er in 2016 uitgetrokken?

Hoeveel extra geld wordt er dit jaar uitgetrokken voor de zorg?

Hoeveel extra geld wordt er dit jaar uitgetrokken voor de zorg?

1. Welke bewering is juist?

ZENDER -> BOODSCHAP ->  ONTVANGER

Hoeveel doden vielen er bij de bestorming van de politie in sydney?

Hoeveel hits zong Clouseau is het sportpaleis?

Hoe oud was de baby die stikte in een schrep voorwerp?

Hoe heet de kat die duizend km gelopen heeft om terug bij zijn baasje te kunnen zijn?

Hoe groot is de ongeveer Noordpool?

Hoe oud waren de jongens die een steen hebben gegooid op een auto in Marcinelle?

Welk woord is verkozen tot populairste kinderwoord?

Waar is koningin Fabiola bijgezet?

wat is otitis media?

Welk van onderstaande bedrijven is in Wilrijk gevestigd? 

Hoeveel logistieke bedrijven zijn er, volgens het Excel-bestand, in en rond Antwerpen? 

Welke provincies zijn afgebeeld op de landkaart?

Waar is Nike gevestigd?

Het hindoeïstische feest dat naar de godin Durga is genoemd, heet:

Deze godin staat voor:

Lakshmi is geboren uit:

 

 =a             =b   =c

Wie is Shiva?

Volgens Vaishnavisten is Boeddha een reïncarnatie van ....

afgifte van oxytocine aan de bloedbaan vindt plaats in de neurohypofyse

Voor welke diploma's zijn er de meeste vacatures.

Hoeveel vacatures waren er in juni voor de privésector? 

2. Je betaalt aan de verzekeraar een bedrag, dit noemen we:

1. Vul de onbrekende woorden in.

 

De ………………….. (1) neemt het risico over van de ………………….. (2)

Wat doe je als een medeleerling zich eenzaam voelt?

Wat doe jij als je je eenzaam voelt?

Hoe gaat de school om met eenzaamheid?

Wat zijn de regels met betrekking tot te laat komen?

Hoe lang duren de lesdagen ongeveer?

Waar worden kluisjes voor gebruikt op het voortgezet onderwijs?

Bij wie kan je terecht voor extra huiswerkbegeleiding?

Wat is een mentor?

De schoolkeuze voor de leerlingen van groep 8 hangt af van:

Welke soorten voortgezet onderwijs leerwegen zijn er?

Wat is volgens Bert Aerts de 'hoogste geloofsdaad'?

Verklaar het woord: penitentie.

Geef een andere naam voor 'het sacrament van de verzoening'.

Noem deze praktijken bij naam.

Hoeveel praktijken van omgaan met schuld, fouten en tekortkomingen zijn er? 

Wat is verzoening? 

Hoe heet de gekende indische staatsman van de geweldloze revolutie? 

Wat zijn de namen van de tweelingrbroers die jullie geleerd hebben over verzoening en vergeving? 

Wat wilde Florence worden?

Florence Nightingale is niet naar een gewone school geweest. Ze kreeg thuis onderwijs van:

10) -Bonusvraag-

Zoek het meest (!) juiste antwoord. Er kunnen meer antwoorden goed zijn maar zoek dan het meest juiste antwoord.

Wat heeft het meest te maken met:

Hypotenusa

9) -Moeilijk-

Kan je een stroomkring maken met:

-1 spanningsbron (4.5 V)

-2 lampjes (1.5 V pst.)

-2 schakelaars

-zoveel als nodig koperdraden

Die voldoet aan de voorwaarden:

-Als je schakelaar 1 uit zet gaat alleen lampje 1 uit ongeacht welke stand lampje 2 heeft.

-Als je schakelaar 2 uit zet gaat alleen lampje 2 uit ongeacht welke stand lampje 1 heeft.

-Het moet een parallelschakeling zijn.

Is dat mogelijk?

(Goed= 3 pnt. Fout=0 pnt. Weet ik niet= 1 pnt.)

8) -moeilijk-

(a-b)(b-c) + 2(a-b)=

(Goed= 3 pnt. Fout=0 pnt. Weet ik niet= 1 pnt.)

7) -moeilijk-

In een spelshow doet Marx mee aan een spel. Hij heeft 3 deuren voor zich. Achter 2 deuren zit een geit en achter 1 deur zit een nieuwe auto. Hij mag een deur kiezen; en hij kiest deur 1. Daarna wordt een sowieso foute deur geopend; in dit geval 3. Nu heeft hij de keuze om te wisselen naar deur 2.

Heeft hij meer kans als hij wisselt naar deur 2?

(Goed= 3 pnt. Fout=0 pnt. Weet ik niet= 1 pnt.)

6) -gemiddeld-

Weer worden er 4 uitspraken gedaan:

1) Alle vrouwen zijn dokter.

2) Sommige dokters houden van tennis.

3) Sommige mannen zijn dokter.

4) Alle dokters houden van voetbal.

Welke conclusie kan je met zekerheid stellen?

(Goed= 3 pnt. Fout=0 pnt. Weet ik niet= 1 pnt.)

5) -gemiddeld-

Twee uitspraken worden er gedaan:

1) "Ik pas in mijn jas."

2) "Mijn jas past in mijn tas."

3) "Volgens de redenering dat mij jas in mijn tas past en ik in die jas, zou ik ook in de tas moeten passen."

Is uitspraak 3 juist?

(Goed= 3 pnt. Fout=0 pnt. Weet ik niet= 1 pnt.)

4) -gemiddeld-

 a=3 in de stelling a x a : a - a

Twee stellingen worden gegeven:

1) Het maakt niet uit welk getal je invult voor a de uitkomst blijft altijd hetzelfde, als het maar geen negatief getal is.

2) Het maakt niet uit in welke volgorde je de som oplost. Bijvoorbeeld a - a : a x a is hetzelfde.

Welke stellingen zijn juist?

(Goed= 3 pnt. Fout=0 pnt. Weet ik niet= 1 pnt.)

3) -makkelijk-

Hoeveel dieren van elke diersoort nam Mozes mee op zijn ark?

(Fout= 0 pnt. Goed=3 pnt. Weet ik niet=1 pnt.)

2) Makkelijk. 

Op een veld van 4 bij 4 leliebladeren zit een kikker op het blad wat helemaal linksonder is. Daarna springt de kikker steeds van een blad naar een ander blad. Iedere sprong is naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts. De kikker slaat iedere keer minstens 1 blad over en springt nooit op een blad waar hij al is geweest.

Wat is het grootste aantal bladeren waarop de kikker kan gaan zitten? (het blad waar de kikker begint telt mee)

(Fout= 0 pnt. Goed=3 pnt. Weet ik niet=1 pnt.)

1)  -Makkelijk-                         

Een emmer is voor de helft gevuld met water. Als je er 4 liter bij gooit, dan is de emmer voor drie kwart gevuld. Hoeveel liter water kan er in de emmer?

(Fout= 0 pnt. Goed=3 pnt. Weet ik niet=1 pnt.)

 

Hoeveel jaar duurt de Mavo als je niet blijft zitten?

mavo

Hoe noemen we bij ons op school je klassenleraar(es)?

leraar

Hoe noem je het overzicht waar op staat welk je vak op welk uur waar hebt?

rooster

Hoeveel leerlingen zitten er ongeveer bij ons op school?

kinderen

Welk vak krijg je nog niet in het eerste leerjaar?

vlag

Hoe noem je bij ons op school het eerste leerjaar?

brugklas

wat is een atoommodel

Wie is dalton?

Hoeveek dagen verlof wegens overmacht heb je als leerkracht?

Wie is geen plaatsvervangend directeur op onze school?

Wat moeten kleuters niet meebrengen naar school indien ze niet warm eten en in de opvang blijven?

Wat mag wel op de speelplaats? Wat staat dus niet als verboden in de dienstnota's?

Wat hoort niet thuis op je klaswand?

Hoe lang moet je als nieuwe leerkracht grondige voorbereidingen maken?

Denk terug aan het experiment dat we het eerste uur of de eerste les gedaan hebben, wat stelden jullie als leerlingen voor?

3

2

1

Hoe word God binnen de Islam genoemd

Hoe heet het geloof in meedere goden

Welke van de 5 wereldgodsdiensten is de oudste?

Hoe kan ik zien of een cursist momenteel op de wachtlijst staat bij CBE?

Hoe registreer je een buitenlands adres (vb. adres in Nederland) in Matrix?

Een inburgeraar komt langs voor een vrijstellingstoets. Ze wil geen Nederlands meer volgen omdat ze werkt en kleine kinderen heeft en haar man niet op de kinderen kan passen wanneer zij thuis komt. Je geeft haar een bewijs van de test en registreert alles in matrix. Na afloop van het gesprek blijkt dat mevrouw ook een sociale woning heeft aangevraagd. Je registreert de sneltest en je geeft een verklaring mondelinge taalvaardigheid mee. Wat registreer je als aanmeldingsreden?

Een cursist werd doorverwezen naar een aanbod 1.1 180u binnen CVO, gesteld dat dit aanwezig is. Na de eerste lesdag blijkt dat er te weinig cursisten zijn en de klas wordt afgeschaft. Er wordt afgesproken om alle cursisten op te bellen om te bekijken wat voor hen de beste optie is (CBE/CVO 120 of CVO 180 dagaanbod). Je belt cursist X op en jullie spreken af dat hij zal inschrijven voor de 1.1 120u avond. Registreer je een aanmeldingslijn? Zoja, welke?

Er komt een kandidaat-cursist langs tijdens de permanentie. Tijdens het gesprek wordt al duidelijk dat de cursist moeite heeft met lezen en schrijven en uit de lees- en schrijftest blijkt dat de kandidaat niet gealfabetiseerd is. Dit registreer je in matrix, samen met de test. Wat registreer je in de aanmelding voor DAVINCI/de wachtlijstmodule.

Je verwijst een kandidaat-cursist in september door naar de avondcursus 1.1 in een bepaalde school en je geeft alle informatie mee. Een week nadien staat diezelfde cursist op de permanentie. Er was geen plaats meer, de cursus zat vol. In een ander CVO in de buurt kan de cursist nog wel terecht. Wat is de aanmeldingsreden?

Een inburgeraar met educatief perspectief komt langs voor een doorverwijzing naar een NT2-traject. Hij heeft al een Bachelordiploma uit Italië, maar wil graag in België zijn masterdiploma behalen. Naast Italiaans spreekt hij ook Engels en Frans, talen die hij gestudeerd heeft in zijn bacherloropleiding. Je neemt de covaartest af en hij behaalt 48/48. Je wil hem graag doorverwijzen naar een UTC. Hoe registreer je dit in matrix?

De vrouw die je gisteren gezien hebt, maar die doormoest om haar kinderen van school te halen komt vandaag langs voor haar covaartest. Je neemt een covaartest af en verwijst haar door naar CVO voor een 1.1. Wat is de aanmeldingsreden?

Een kandidaat-cursist komt langs tijdens de drukke periode. Je registreert de intake. Je komt er al achter dat ze een diploma hoger secundair onderwijs heeft. Ze heeft geen tijd voor de covaartest omdat ze haar kinderen van school moet halen. Je vraagt haar om morgen terug te komen tijdens de permanentie. Wat registreer je bij advies en/of doorverwijzing?

Een kandidaat-cursist heeft een bijlage 26 en verblijft in een LOI. Ze wil graag inschrijven voor een cursus NT2? Kan dit?

Iemand komt langs voor een sneltest op vraag van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Tijdens de opmaak van het dossier merk je al dat de persoon hier met glans voor slaagt. Nadat je hem zijn verklaring mondelinge taalvaardigheid gegeven hebt, blijkt dat hij een beroepsopleiding wil volgen bij een CVO en het aanbevolen instapniveau is 2.1. Je test hem, hij slaagt en je geeft een bewijs mee. Wat is de aanmeldingsreden?

Een man wordt gestuurd door VDAB. Je neemt een instaptest 1.2 af, maar hij slaagt niet. Na de covaar verwijs je hem door naar CVO. Je geeft hem een communicatieformulier HvN - VDAB mee en geeft hem informatie over de inschrijving in 1.1. Wat is de aanmeldingsreden?

Van wie was het condoom dat in de woonkamer in Lloret werd gevonden?

Hoeveel broertjes en zusjes hebben we allemaal samen?

Wie heeft er een nachtje met een condoom boven haar bed geslapen?

Wie heeft de minste fotos op haar kamer hangen? 

Wat is geen pijler van het novitiaat geweest?

Zoenen 

Wat hebben Frank en Inge NIET gemeen?

Wat lukt de scharrels van Inge nooit? 

Waarom was het hondje van Nina lief vandaag?

Wie heeft er nog geen Soatest laten doen van de jc?

Fleur was de eerste van de jaarclub die mij leerde kennen. Waar? 

Wat hebben Nina en Fleur NIET gemeen?

Volgende Vraag! ->

Hoeveel houten banken staan er bij leerhuis C & B?

 

Welke kleur is de muur in leerhuis D?

 

 

In Welke straat zit de school?

 

Waar gaan veel mensen heen in de pauze om wat te eten te gaan halen in het winkelcentrum

Waar gaan veel mensen heen in de pauze om wat te eten te gaan halen in het winkelcentrum

 

Wat is de Wifi Naam?

 

Hoe heet het derde thema van het eerste jaar?

 

Hoe Heten de Congiërges 

 

 

Hoeveel Eerste klassen zijn er?


 

 

Waar staat de B voor, van Leerhuis B?

 

 

Welke kleur tafel, kan je NIET vinden in een leerhuis?

 

Wat is de meest verkochte soort laptop van het Vathorst College

 

 Hoeveel drinkautomaten zijn er bij leerhuis B & C?

 

Hoeveel docenten (inclusief concierges) zitten er op deze school?

Hoeveel leerhuizen zijn er?

Hoe heette de plamboom die dit jaar in vlammen is opgegaan?

Hoe heet de docent die het Matinee Dans Op Locatie geeft?

Hoe heet de docent die het Matinee Schoolkrant geeft?

Welk thema had het eerste schoolfeest van het jaar 2012-2013?

Hoe heet de straat waar het Vathorst College staat?

Waar staat de A voor bij leerhuis A?

In welk jaar is het Vathorst College opstaan? 

 

Kunt u goed met mensen omgaan?

Werkt u graag met mensen?

Heeft u veel geduld?

Je gaat naar huis. Wat ga je doen? Ik...

Je tas is wel erg zwaar Wenkbrouw ophalen... je...

Je moet een lunch uitkiezen in de kantine. Je neemt...

Een leuke jongen/meisje vraagt of je na schooltijd samen huiswerk wilt maken. Jij zegt:

De leraar vraagt iets wat je weet! Ik antwoord...

Je wil naar je 1e les gaan maar weet niet waar je heen moet! Ik...

Het is zover! Je gaat naar de middelbare school! Wat doe je als eerst?

Het is de avond voordat je voor het eerst naar de middelbare school gaat, wat ga je doen?

Je bent blut! Huilen Wat ga je doen?

Je gaat spullen kopen voor je 1e dag op de middelbare school. Wat ga je kopen?

aap + noot