Quizvragen geschiedenis en cultuur

Hier vind je een overzicht van quizvragen in de categorie geschiedenis en cultuur

Alle quizvragen werden ingevoerd door de gebruikers van de online quiz tool Quiz Maken.
Overzicht van alle quizvragen

Ook bij de giganten zijn er  tweelingen. Ephialtes en zijn broer.

Hoe noemt zijn broer?

Calypso is een godelijke nimf die verbannen is naar een eiland omdat ze de titaan Atlas heeft geholpen.

Hoe heet dat eiland?

De zoon van apollo, Asklepios heeft een dochter. Zij is de godin van de gezondheid en properheid.

Hoe heet zij?

Porphyrion is de koning van de giganten.

Wie moet hij verslaan?

Alle giganten zijn mannen behalve één.

Hoe heet zij?

Wanneer kreeg Columbus goedkeuring voor zijn reis naar het westen?

Waar was Columbus van overtuigd?

Waar was Columbus van overtuigd?

Zeus heeft met veel godinnen en stervelingen kinderen gehad.

 

Met welke van deze reeksen godinnen heeft hij kinderen?

Heeft gaia een moeder, zo ja wie?

Je hebt enkele godinnen die alleen maar Romeisn zijn. Belona is daar één van.

 

Van wat is zij de godin?

gaia, de aarde, is eigenlijk niet in stukken gehakt door iemand.

 

Maar hoe zouden ze dat dan in theorie met gaia, de aarde, kunnen doen?

Kronos, een titaan, wou zijn vader ,uranus (oergod van) de hemel, van de troon stoten. Hij deed dat door hem in stukken te hakken met een zeis. 

Hoe lukte hem dat?

Er is een giganten oorlog geweest in de grieks/Romeinse mytologie. De giganten wouden op de berg Olympus geraken. 

Hoe deden ze dat?

Giganten zijn reuzen en vijanden van de olympiërs, zij hebben  allemaal de zelfde ouders.

Wie zijn die ouders?

Hoewel Aphrodite,godin van de schoonheid, getrouwd is met Hephaistos, god van de smeden en het vuur, heeft ze ook kinderen met Ares, de god van oorlog.

welke van deze namen zijn kinderen van aphrodite en Ares?

Athena en Poseidon maakten ruzie om de patroon van een stad te zijn. Athena gaf hen een olijfboom, Poseidon een zoutwaterbron.

Over welke stad hebben we het?

In de grieks romeinse mythologie heb je verschillende generaties goden: oergoden,titanen en goden/Olympïers.

Welke van deze drie reeksen zijn oergoden?

Wat vonden jullie van deze quiz?

(bij deze vraag krijg je sowieso een punt, want dit is je eigen mening)

In welke tijd is de Vesuvius uitgebarsten?

Hoe hoog vlogen de brokken lava uit de vulkaan?

Aan welke beroemde havenstad lag de Vesuvius?

Waarom geeft Pompeji ons zo 'n  goed beeld van de oudheid?

Hoe lang heeft de uitbarsting geduurd?

Doorwat gingen de meeste mensen dood na de uitbarsting?

Hoe vervoerden de Rijke Romeinen zich als ze verre afstanden moesten afleggen?

Wat is er zo speciaal aan de berghelling van de Vesuvius?

Welk geloof ontstond er toen?

Welk deel van de herenhuizen was in die tijd in de mode in het Romeinse Rijk?

17 jaar voor de uitbarsting van de Vesuvius gebeurde er een ...

 

Wie was er toen de keizer?

In welk jaar is de Vesuvius uitgebarsten?

Hoe hete de muntéénheid van het toen?

Hoe heten de inwoners van Pompeji?

Elke Gigant is gemaakt voor een bepaalde god te verslaan. Porphyrion is de koning van de giganten, Welke god moet hij verslaan

Waarom heeft Nazalia het moeilijk tijdens het sporten? 

Om hoe laat zijn ze in het filmpje het eten beginnen maken? 

Wat doen ze voor dat ze beginnen met eten? 

Wie is niet verplicht om deel te nemen aan de ramadan?

Hoe lang duurt de ramadan? 

Ze mogen niet ...

Iedere dag van de ramadan vasten moslims van het aanbreken van de dag tot ...

Waarmee eindigen de moslims de ramadan? 

Hoe heet de maand waarin de moslims vasten?

Een tijdje na mijn dood werd mijn stoffelijk overschot naar Portugal gebracht en werd daar bijgezet in een tombe in de ...

Waarom was de terugreis zwaar?

Mijn eerste stop was... . Ik bereikte die in een recordtijd.

Na mijn verovering werd ik...

Ik overleed ...

Ik doe mijn expedities voor ... ? Ik ben daar ook geboren. 

Waarom ben ik zo belanrijk?

wat is het ientaculum

Wat is een vomitorium?

Welke product kenden de Romeinen nog niet?

Wat is garum

Welke drie basisingrediënten gebruiken de Romeinen bij het bereiden van hun maaltijd?

Wie is Apicius

wat is een nomand

wie is de schilderaar van de Mona Lisa??

Hoihoihoi

Waar woont de tante van Luka?

Vul het onbrekende woord in:

Joodse meisjes worden op hun twaalfde verjaardag ......... Zij is dan volgens de Joodse wetten zelf verantwoordelijk.

Helaas werden er tijdens de Wereldoorlog heel wat Joden massaal vermoord. Ze werden gevangengenomen in concentratiekampen en in grote groepen vergast met de dood als gevolg. In welke Wereldoorlog vonden deze feiten plaats?

Hoe noemen Joden hun spijswetten?

Wat is de belangrijkste Joodse feestdag?

Wie was volgens de Joodse traditie de eerste Jood op Aarde?

Waar of niet waar: Jezus was een Jood.

Wat is het symbool van het Jodendom?

Wat is de vertaling van het woord 'rabbijn'?

Hoe noemt men het hoofddeksel dat Joodse mannen dragen?

Wat is sabbat?

Voor je een ridder bent, ben je eerst iets anders. 

Welk land behoorde niet tot de Eurozone in 2009?

In 1992 verandert de naam naar EU en besluit men een europese munt te maken. Dat gebeurde in 2002. Iedereen deed hier aan mee.

De val van de Berlijnse muur is een belangrijke gebeurtenis binnen de Europese unie. Wanneer was dat?

De EGKS (Europese gemeenschap kolen en staal) breidt uit tot de EEG (Europese economische gemeenschap).

Na Frankijk en Duitsland komen al snel enkele landen bij en vormen de EGKS (Europese gemeenschap voor kolen en staal). Dat zijn:

Duitsland en Frankrijk gingen samenwerken op het gebied van

In januari 2010 betaalde in in Londen mijn ijsje met euro's...

De europese unie is ontstaan

Behoort Estland tot de eurozone?

De euromunten en -biljetten zijn officieel in de handel gebracht op

In 1992 verandert de naam naar EU en besluit men een europese munt te maken. Dat gebeurde in 2002. Iedereen deed hier aan mee.

De val van de Berlijnse muur is een belangrijke gebeurtenis binnen de Europese unie. Wanneer was dat?

De EGKS (Europese gemeenschap kolen en staal) breidt uit tot de EEG (Europese economische gemeenschap).

Na Frankijk en Duitsland komen al snel enkele landen bij en vormen de EGKS (Europese gemeenschap voor kolen en staal). Dat zijn:

Duitsland en Frankrijk gingen samenwerken op het gebied van

De europese unie is ontstaan

In januari 2010 betaalde in in Londen mijn ijsje met euro's...

Behoort Estland tot de eurozone?

De euromunten en -biljetten zijn officieel in de handel gebracht op

What was an influential invention of the "Thang-Dynasty"?

How many habitants had the capital of the "Thang-Dynasty"?

They invented gunpowder by accident, what where they trying to invent?

What was the capital city of the "Thang-Dynasty"?

After which other dynasty came the "Tang-Dynasty"?

Ik heb tijdlang een Joodse rechter gespaard omdat deze mijn compagniecommandant was.

Ik moest boodschappen doorgeven tussen commandoposten gedurende WO1.

welke egyptische god was god van de schrijfkunst , de maan , de kalender , de magie en de wijsheid ?

hoe heet de eerste astronaut die in een baan rond de aarde werd gestuurd in 1961 ?

hoe heet de eerste sultan van het ottomaanse rijk ?

welke revolutionair van het eerste uur werd na zijn dood in Bolivia begraven in Cuba ?

wie was brits eerste minister van 1979-1990 ?

wie was amerikaans president tijdens wereldoorlog I ?

welk historisch person kreeg de bijnaam "zonnekoning"

hoe heet de griekse god van de zee en aardbevingen?

wie probeerde men tijdens wereldoorlog II te vergiftigen met een chocoladebom?

wie was romeins keizer tijdens de grote brand in Rome in 64 , die een groot deel van de stad verwoestte?

van welke italiaanse ontdekkingsreiziger ontleende "amerika" zijn naam?

Welk ruimtevaart programma werd uitgevoerd door de NASA tussen 1961 en 1972?

In welke Duitse stad pleegde Adolf Hitler zelfmoord toen de oorlog verloren bleek?

In welk jaar werd de Berlijnse muur vernield?

Wat voor een bestaan had de zwervende mens?

Waarvoor stonden de venusbeeldjes?

Welke technieken kenden de jagers?

Wat waren de functies van vuur? 

 

Waarvan leefden de zwervers? 

In welk jaar werd Lucy ontdekt?

 

Welke 6 verschillende type mensen bestonden er?

 

Waar stond de wieg van de mens?

Wat is bipedie?

Welke samenlevingsvormen bestaan er ?

sinds wanneer maakt nederland zelf ook kauwgom???

wanneer is kauwgom uitgevonden???

waarvan is kauwgom gemaakt????

Waarom kregen de soldaten soms wijn?

Wat is kuch?

Hoeveel Kcal kreeg men binnen tijdens de oorlog?

Wat werd er nog gegeten aan het thuisfront?

Wat werd er gegeten aan het thuisfront?

Waar staat NHVC voor?

Wat gebeurde er als meisjes 18 werden?

Wat deden de vrouwen in WO I?

Waar werden de lessen gegeven?

Wanneer werd de leerplicht ingevoerd?

In welk land is de Maya bevolking het grootste?

Where started the ku klux klan?

wat deden de kinderen

wat deden de mannen

waarvan  maakten ze grot schilderingen

Waarvan werden huizen gemaakt?

Geef een ander woord voor mensen zonder rechten die hard moesten werken.

Welk dier komen we nu niet meer zo gauw tegen?

Vond je de quiz leuk?

Wat is de bijnaam van Leiden?

Wie was de belangrijkste burgemeester van Leiden?

Hoeveel inwoners heeft Leiden?

Wat is de bijnaam van de stad?

In welke provincie ligt Leiden?

Wat was de belangrijkste burgemeester van Leiden in de geschiedenis?

Hoeveel inwoners heeft Leiden?

Wanneer was de tweede Wereld Oorlog?

Welk tijdperk?

Wanneer was de Eerste Wereld Oorlog begonnen en geeindigt?

Wie kwam eerst?

Over wie werd een film gemaakt?

Wie werd in het begin van zijn regering de Welbeminde genoemd?

Wanneer werd het koningschap officieel afgeschaft in Frankrijk?

Waar werden Lodewijk XVI en zijn familie gevangen genomen?

Wat is een andere naam voor de Lodewijk-XV stijl?

Aan wat overleed Lodewijk XV?

Hoe oud was Lodewijk XV toen hij koning werd van Frankrijk?

Wanneer was D-Day ? 

Waar werd het eerst aangevallen ?

  • Het was een keizer
  • Deed mee aan de Veldslag in Waterloo
  • Werd verbannen naar het eiland Sint Helena

 

  • Geboren in Duitsland
  • bekend formule E=mc²
  • Won de Nobelprijs van fysica

Van wie is het beroemde schilderij De Nachtwacht

van wie is het dagboek wereld beroemd

welke landen waaren colonies van nederland

2e Wereld Oorlog:    van wie is het dagboek wereld beroemd geworden?

Openvraag:waareb de Germanen sterker dan de Romeinen?

welke landen waaren colonies van nederland

welke landen waaren colonies van nederland (een eiland)

wanneer vond de watersnoodramp te nederlanden plaats?

In welk jaar werd pompeii uitgegraven?

hoeveel meter lava kwam er over de stad heen

Op welke dag en jaar is het onder de lava en as gekomen?

In welk jaar kwam er een aardbeving?

Door wie is pompeii gesticht?

Door welke vulkaan werd Pompeii getroven?

(let op spelling)

Hoeveel bezoeker trekt Pompeii?

Wie lieten er allemaal hun sporen achter in Pompeii?

(let op hoofdletter en doe het in de zelfde volgorde als in de tekst)

Hoeveel inwoners heeft pompeii ongeveer?

Wat is het Italiaanse voor pompeii?

Waar werd voor het eerst een schrift uitgevonden? Waarom en wanneer gebeurde dat?

Langs welke drie rivieren werd aan irrigatielandbouw gedaan?

Voor ongeveer 8000 voor Chr. leefden de mensen van jagen en het verzamelen van voedsel. Ze trokken meestal rond en hadden geen vaste woonplaatsen. Hoe noemen we zo’n samenleving?

Hitler liet het niet alleen bij Europa. maar welke contenten nog?

Wanneer begon wereldoorlog II?

Wanneer kregen ook vrouwen kiesrecht?

Op welke manier lieten feministen hun stem horen?

Wat is een feminist?

Wie was Aletta Jacobs? 

Hoe werden vrouwen genoemd die voor hun rechten op kwamen?

Welke twee wetten zorgden ervoor dat de kinderarbeid werd afgeschaft?

Waarom was er steeds minder behoefte aan kinderarbeid?

Wat voor soort partij was de SDAP?

Wat is een vakbond?

Waarom kwamen er vakbonden?

In welk land dragen ze vooral met maskers en veel pluimen? 

Wat is de overheersende godsdienst in Canada? 

In welk land staat de Eiffeltoren? 

Vieren de mensen in Australië op dezelfde dag Kerstmis dan wij? 

Welke taal wordt het meest gesproken in Brazilië? 

Wat drinken de mensen in Australië heel veel? 

Waar vinden we de Niagara Falls (watervallen)? 

Wat is er typisch aan de bewoners van Ghana? 

Wat is de overheersende godsdienst in Ghana? 

In welk land staat de Suikerbroodberg?

Wat eten Chinezen als ontbijt? 

In welk werelddeel ligt Australië? 

Van welk land is dit de vlag? 

Wat zijn de twee officiële talen van Canada? 

Wat is de hoofdstad van China? 

In welk werelddeel ligt Frankrijk? 

Vieren de mensen in Frankrijk op dezelfde dag Nieuwjaar dan wij? 

Wat is de hoofdstad van Frankrijk? 

Van welk land is dit de vlag? 

In welk werelddeel ligt China? 

De eerste banen die de Romeinen aanlegden om sneller vooruit te geraken met het leger noemen we ... ?

Onze tijdsband begint met deze tijd ... Denk aan: hoofdletters!

Onze tijd begint ...

Als we met mensen spreken via de gsm, de telefoon, de computer (e-mail, chatten, skype),... Dan zijn we aan het c.... ? 

Waar of niet waar? Tijdens de Nieuwe Tijden was er geen kinderarbeid.

De patroon is ...

Smalle straatjes met kleine huisjes. Slechts enkele toiletten voor honderden mensen. Veel mensen wonen in 1 huisje. Het vuile water loopt door een open goot op straat.

Geef 1 woord dat past bij deze beschrijving.

Wat hoort bij 'school' in de Nieuwe Tijden?

Welk woord wordt hier beschreven? Toestel uitgevonden in de Nieuwe Tijden waardoor men zich kon oriënteren op zee. Er zit een naald in die het noorden aanwijst.

Welk(e) gebied(en) noemden ze de Nieuwe Wereld?

Wat past bij een karveel?

Welke tijd komt tussen de Middeleeuwen en Onze Tijd? Denk aan: hoofdletters.

Wat past bij de horigen en lijfeigenen?

Als er gevaar dreigde, gaf de heer ... aan de boeren. Dan mochten ze schuilen in zijn burcht. Wat gaf hij?

Wie behoort tot de derde stand - de gewone burgers?

Wie behoort tot de tweede stand - de adel?

Wie behoort tot de eerste stand - de geestelijken?

De straten in de Middeleeuwen waren ...

Juist of fout? Je werd eerste schildknaap, dan ridder en dan page?

Juist of fout? De kasteelheer had veel respect voor de mensen die voor hem werkten.

Juist of fout? Boeren moesten een deel van hun oogst afstaan aan de kasteelheer.

Juist of fout? In de Middeleeuwen stierven vaak kinderen door honger of ziektes.

Ik ben een rijk kind in de Middeleeuwen. Wat past bij mij?

De periode die loopt van 500 tot 1500 noemen we de ... ? Denk aan: Hoofdletters

Wat is juist?

Wat hoort bij een rijk kind in de Oudheid?

Een forum, in de Oudheid, is een ...?

Een toga is ...?

Tijdens de Oudheid waren er twee volkeren belangrijk. Welke?

De oudheid is de tweede tijd op onze tijdsband. Van wanneer tot wanneer loopt die?

De eerste landbouwers konden langere tijd op 1 plaats blijven wonen. Duid aan wat bij hen past.

De eerste mensen waren zwervers. Ze zwerfden rond op zoek naar eten en leefden op verschillende plaatsen. Duid aan wat past bij deze groep mensen.

De ontdekking van het vuur was een zeer belangrijke en handige ontdekking om meerdere redenen. Duid er 4 aan.

Hoe schrijf je het jaar 600 voor Christus verkort? Let op: Denk aan hoofdletters, puntjes,...

Wat is het laatste jaar van de 16e eeuw?

Met welk jaar start de vierde eeuw?

In welke eeuw ligt het jaar 781? Vul enkel het cijfer van de eeuw in.

In welke eeuw leven we nu?

wat is het hemelse dier van water?

wat zijn de 4 grote Chinese uitvindingen?

wat zijn de basis ingrediënten in het Oosten?

tot wat kan de zware druk leiden?

wie zorgt er voor de kinderen als ze klein zijn?

met welk word de Chinese kleding meestal aangeduid?

hoeveel dieren zijn er in de dierenriem?

hoeveel elementen zijn er in de Chinese jaartelling?

Hoeveel dagen zitten er in een dag?

hoeveel maanden zitten er in een jaar?

Hoeveel % van de bevolking zijn Han-chinezen?

Wat is de officiële taal in de Volksrepubliek?

Hoeveel overheersende godsdienste zijn er in China, noem er 1 op:

China kent echter 3 minderheidsvolken, noem er minstens 2 op:

Wat is de grootste etnische groep?

Op welke vlakken is er in China een gevorderde cultuur?

China is afgeleid van

Hoeveel republieken zijn er?

Waar ligt China?

wie presenteert het sinterklaasjournaal?

wie is de baas van de baas van alle pieten?

wie is de baas van alle pieten?

hoe komt sinterklaas binnen?

met wat voor boot komt de sint naar nederland?

welke kleur heeft een piet?

hoe heet de hoed van sinterklaas

op welke dag gaat sinterklaas weer naar spanje?

maak de zin af: sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje

in welk land woont sinterklaas?

waar komt sinterklaas in 2014 aan?

op welke datum is sinterklaas jarig?

Waar dacht Columbus dat hij in eerste instantie terecht was gekomen?

Welk land heeft Columbus ontdekt?

Wat betekent 'yīqiè shùnlì!'

De traditionele Chinese religie bevat elementen uit verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen. Welke stroming hoort daar niet bij? 

Hoeveel inwoners heeft China ongeveer?

Wat betekent 'Nihao'?

Hoe spreek je mensen bij naam aan in China?

Ook in China kennen ze ongeluksgetallen, zoals onze 13. Denk hier van te voren goed over na voordat je ... cadeautjes geeft. Welk getal is het ongeluksgetal?

Het is erg belangrijk voldoende visitekaartjes mee te nemen als je naar China gaat. Hoe overhandig en ontvang je een visitekaartje?

Meestal wordt er in China bij de eerste ontmoeting een cadeau gegeven, welk cadeau kun je beter niet geven?

Voor een vergadering met Chinezen ben je van plan naamkaartjes te maken. De enige pen die je kunt vinden is een rode balpen. De namen op de kaartjes worden dus in rode kleur geschreven, is dit slim?

Wat is de beste manier om iemand te begroeten in China?

Welk begrip hoort bij deze beschrijving: Een plan waarin werd vastgesteld wat er de komende 5 jaar geproduceerd moest worden, elke fabriek of boerderij kreeg een
eigen plan, waar het zich aan moest houden.

Frankrijk, Engeland en Amerika waren democratische
landen met een kapitalistische economie.

wat betekend: een kapitalistische economie??

Waar werd dit voorwerp voor gebruikt?

Wat gebruikten Romeinse mannen misschien als onderbroek?

Wat is een vrouw in een toga?

Wat is een broek voor Romeinen?

Waarvoor dient de toga?

Hoe zien de tunica's bij de rijken eruit?

Hoe zien de tunica's bij de armen en slaven eruit?

Hoe zien de tunica's bij de armen eruit?

Waaruit bestaat de tunica en wat bepaalt het?

Hoeveel vraagtekens gebruikte wij bij de quiz?

Wat kwam er na het landschap schilderen?

Hoe oud werd Piet Mondriaan?

Wat hingen de mensen in het museum op aan de muur?

Hoe heette het schilderij van Piet Mondriaan?

Noem een van de kunstenaars uit de 20e eeuw die wij genoemd hebben.

Een verschil tussen Nathan Janes en Ai Weiwei, en Banksy is...

"Grass mud horse covering the middle" is een kunstwerk van...

"What Are You Looking At?" is een kunstwerk van...

Welke kunstenaar ziet in tv een middel van de overheid om het kritisch denken van de mensen uit te schakelen?

“She lived happily for seven years in this world.” is een citaat naar aanleiding van de aardbeving te Sichuan in mei 2008 gebruikt in een kunstwerk van...

Welke kunstenaar heeft nog nooit een werk verkocht?

Van wie is de uitspraak "It's time people quit living a life of constant entertainment and start engaging in critical thought while questioning the barrage of commercial images and propaganda that they are faced with each day."?

Gebruikt vooral graffiti...

Het kunstwerk "Westbank Wall Balloon Girl" is van...

Hij bracht zijn jeugd door in een werkkamp...

Van wanneer tot wanneer vond de Eerste Wereldoorlog plaats?

Wie zijn de kraankinderen

Waarvoor diende de kraan?

Wat moesten de kraankinderen bedienen?

What is the common name in Britain for public holidays?

 

Which of these is not a well-known seaside resort?

About how much paid holiday does the average employee in Britain get each year?

Which book, according to a 2003 BBC poll, is Britain’s favourite book?

What is another word for the arts often used in Britain?

What is Glyndebourne?

Which of the following exemplifies the American influence on British music in the popular idiom?

Which of the following is not generally regarded as part of ‘the arts’ in Britain?

In general, how much does it cost for admission to museums and galleries in Britain?

How does the balance of public and private support for the arts in Britain compare with the European average?

Which previously out-of-print Victorian novel sold 500,000 copies after a TV adaptation?

Where is the home of the Royal Shakespeare Company?

If a British person thinks that something is unfair or unjust, what might they say?

How many times has a British team won the football World Cup?

Which of these has been called ‘the sport of kings’?

What is the name given to fishing when it is done competitively?

By what name is the practice of killing birds with guns generally known?

In England, at which of these sporting events is crowd trouble a possibility?

In England, which of these sports was traditionally confined to the middle classes?

In which of these sports Yorkshire, Lancashire, and Middlesex top-class teams?

Which of these sports is most popular in Britain?

Before the 1970s, when amateur cricketers were called ‘gentlemen’, what were professional ones called?

If a British person mentions ‘the local’, to what is he or she probably referring?

What would be the reaction of most British people if you said ‘I got very drunk last night’?

Which of these drinks is most frequently served in a pub?

Which kinds of dishes on a restaurant menu are most likely to be given English names?

What kinds of dishes does a ‘greasy spoon’ most typically serve?

Which of these is sometimes regarded as the modern national dish in Britain?

What kind of cooking is involved in traditional national dishes in Britain?

 

 

Which of these is not a charity which supports the homeless?

What is the name used by lawyers and officials for all the people who live in a house?

What is the most common name in twenty-first century Britain for the room in the house with armchairs, a sofa and a TV?

In the nineteenth century, where did the poor go if they could not look after themselves?

What does ‘GP’ stand for?

What is the name for the money that workers pay regularly so that they can get free medical treatment and a state pension?

What is the name of the exam which all drivers of licensed London taxicabs have to pass?

What is a person who drives a taxi generally known as?

What is the name of the system by which car drivers have to pay for entering the central area of London?

What is the name often used to describe London’s underground rail system?

What is a Routemaster?

What is the cheapest way to travel between cities in Britain?

Which BBC radio station has the most in-depth news coverage?

Which of these is not a TV soap opera?

Where does BBC television get its money from?

Which newspaper is famous for its ‘page three girls’?

Which of these is not regarded as a ‘quality’ newspaper?

Which of these is regarded as a ‘quality’ newspaper?

When people talk about ‘the City’, what aspect of London are they referring to?

By what name is the area in town where most of the shops are concentrated known?

What is the biggest supermarket chain in Britain?

If you buy 12oz of cheese, about how much do you have?

Who or what is the old lady of Threadneedle Street?

How long do most university students in England take to graduate?

What is the word used to describe the act of submitting written work as your own when in reality it was written by someone else?

Compared to the European average, how long is the school year in Britain?

What is the typical number of subjects studied at school by students in their second year of A-levels?