Quizvragen biologie en medisch

Hier vind je een overzicht van quizvragen in de categorie biologie en medisch

Alle quizvragen werden ingevoerd door de gebruikers van de online quiz tool Quiz Maken.
Overzicht van alle quizvragen

vraag 1

wanneer gaan we eten?

Hoe laat is het? 

DNA 15% guanines

Elke cel

Tijdens opeenvolgende mitotische delingen blijft de hoeveelheid genetisch materiaal constant bij de gevormde dochtercellen. Dit impliceert dat elke celcyclus gepaard gaat metDNA verdubbeling (replicatie). Deze replicatie gebeurt in

Wat is een voedingsmiddel

Wat is de meest voorkomende chronische aandoening in Twente?

lhouh

Welk dier is het snelste op het land?

De Nederlandstalige benaming van de m. pectineus is...

 

-       retroflexie in het heupgewricht: het bekken kantelt voorover en de benen worden achter het frontaal vlak gebracht;

-      flexie of buiging in het kniegewricht;

-      exorotatie of buitenwaarts draaien van het onderbeen bij een gebogen knie;

-      de enige exoroteerder of buitenwaarts draaier in het kniegewricht;

-   alle endoroteerders in het kniegewricht in evenwicht houden. 

Dit zijn de functies van de... 

 

Deze spier van de dij loopt mediaal-caudaalwaarts.

De wetenschappelijke benaming van de korte aanvoerder van het dijbeen is...

De wetenschappelijke benaming van de m. adductor magnus is...

Deze spier heeft de volgende functies:

 

-   drukken van de kop van het dijbeen tegen de heupkom;

-     flexie of buigen van het been;

-    abduceren van het been;

-  binnenwaarts draaien van het been;

-  ondersteunen van de voorste bundels van de  m. glutei medius en minimus.

 

Som de vier delen van de m. quadriceps femoris op met de wetenschappelijke benaming van mediaal naar lateraal.

- Van de spieren die bovenop mekaar liggen typ je de onderliggende eerst. 
- Typ een komma en spatie tussen elke spier en eindig zonder enig teken of spatie.
- Gebruik geen hoofdletters.

bv.: 'm. quadriceps femoris, m. sartorius, m. pectineus'

In welke richting verloopt de M. adductor longus?

- Gebruik een hoofdletter.

Deze spier heeft volgende functies:   

- adductie of naar binnen toe bewegen van het bovenbeen, bij een gestrekte knie;

- flexie of buigen van het heupgewricht, bij een gestrekte knie;

- flexie of buigen van het kniegewricht.

 

Wat is de wetenschappelijke benaming van de halfpezige spier?

Wat is er speciaal aan de benen van een paard?

Hoe noemt men de staart van een konijn?

Wie heeft er een staart?

Een nadeel van visuele communicatie is dat de signalen worden gehinderd door bomen, hoog gras of andere obstakels. Hierdoor zijn deze beperkt in bereik. Wat is nog een ander nadeel van visuele communicatie?

Wat is het voordeel van visuele communicatie?

Ook een salamander gebruikt zijn kleuren om zich tegen vijanden te verdedigen. Hoe noemen we deze kleuren?

Ook dit dier gebruikt zijn kleur als verdediging. Hoe noemen we deze kleuren?

Een wesp gebruikt haar kleuren (geel en zwart) om te verdedigen. Hoe noemen we deze kleuren?

Gedragingen hebben uiteenlopende functies. Dieren gaan zich anders gedraging omdat ze een partner willen imponeren, omdat ze soortgenoten willen waarschuwen, om hun sociale status of algemene toestand te uiten ook herkenning speelt een belangrijke rol. Wat is de laatste functie van gedrag?

Waarvoor staan de rode billen bij de manntjes mantelbavianen?

Waarom is het hoofd van het mannetje zo opvallend gekleurd?

Hoe noemen we communicatie door kleur, vorm, gedragingen?

Hoe krijg je diabetes type 1 ?

Wat zijn normale bloedsuikerwaardes ?

welk woord gebreukt men voor een te lage bloedsuiker ?

Welk orgaan werkt er niet meer goed ? 

wat is het grootste dier op aarde

welk dier heeft een hele lange nek??

welk dier legt eieren maar is toch een zoogdier?? 

Waar zitten er meer zenuwen, in je handpalm of in je vingers? Wanneer worden de pupillen groter?

is soufian dom

is joris dom

is bilal dom

is yassine dom

is asmaa dom

is yassine heel dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welke aap kan praten

hoe veel

Jullie mogen overleggen in groep. Per groep komt 1 persoon het antwoord melden.

Bereken de druppelsnelheid: 
Je dient 400ml ECL toe te dienen over 3 uur. Wat is je druppelsnelheid? 

hoeveel druppels zijn gelijk aan 1ml plasma?

over welke tijdsduur dient ECL in te lopen?

wat is homoloog?

Welke immunologische verwikkelingen kunnen optreden bij een bloedtransfusie?

wie mag nooit bloeddonor worden?

Wat verstaan we onder bloedderivaten?

de C in CPD staat voor

wie is de universele donor bij ECL?

hoe lang zijn trombocyten houdbaar?

Wat staat er niet op het etiket van een bloedzak?

Wie is de universele donor bij plasma?

Wat wordt er gebruikt om ECL te bewaren?

Wat is ECL?

Een indicatie voor een bloedtransfusie met ECL is ...

Bloed bestaat voor .... % uit plasma.

Wat de juiste latijnse benaming van het opperarmbeen?

Hoe heet het gewricht dat op het einde van de clavicula gelegen is?

De schoudergordel bestaat uit drie kogelgewrichten. Welke hoort hier niet bij?

Wat is de Nederlands benaming van Ulna?

Geef de latijnse benaming van een schouderblad.

 

Wat duidt nummer 1 aan?

Wat duidt nummer 3 aan?

een basketter die omhoog springt verplaatst zich in wat voor een vlak?

welke soort as door ons lichaam geeft bewegingen aan van links naar rechts?

Welk vlak deelt ons lichaam in een bovenkant en onderkant?

Welke soorten vlakken bestaan er in ons lichaam?

Waarom gebruikt men een anatomische houding?

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten in chocolade? 

Kies er 5.  

Lust je chocolade?